Zašto je važno koristiti licenciran software?

Licenciran, odnosno legalan softver svojevrsni je tabu među korisnicima, kako privatnim tako i poslovnim.