Microsoft Office usluge

Nudimo usluge iz MS Office paketa: Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook. Izrada Access i Excel aplikacija.

Microsoft Office usluge

Microsoft Word

Izrada raznih dokumenata Priprema za printanje Uredjivanje posojećih dokumenata, mail merge Pisanje i uređivanje teksta Crtanje, umetanje gotovih crteža i slika Rad s tablicama Provjera pravopisa i drugo. Izrada predložaka, povezivanje sa Excelom,itd.

Microsoft Excel

Izrada raznih računskih tablica,tabela,grafikona,izrada baza podataka,makro naredbe,itd. Formatiranje podataka, Obrada statističkih proračuna, Kreiranje personaliziranih kalkulatora za razne proračune, Automatizacija svakodnevnih postupaka u svega nekoliko klikova (pomoću makro-a) Povezivanje Excela sa MS Word-om, MS Power point, Prebacivanje elektronskih dokumenata iz PDF-a u Excel.

Microsoft PowerPoint

Izrada svih vrsta prezentacija. Power Point prezentacije za studente, učenike, poslovne prezentacije i slično. zrada prezentacije prema vašem predloženom sadržaju slajdova Cjelovita izrada i osmišljavanje sadržaja prezentacije prema dostavljenom tekstu i po dogovoru s klijentom Izrada atraktivnih i učinkovitih prezentacija za naše klijente.

Microsoft Access

Izrada aplikacija za prodaju i fakturiranje (izdavanje i evidentiranje ponuda i računa),adresar i telefonski imenika, evidencija kupaca / članova / pretplatnika, vođenje bibliografskih,i mnoge druge baze podataka. Access nije samo način za izradu baza podataka na radnoj površini, to je i alat za izradu aplikacija koje će vam olakšati vođenje poslovanja. Access podaci se mogu automatski skladištiti u različitim bazama podataka u oblaku.Osim izrade baze podataka, za Vas možemo obaviti i unos manjih i većih količina podataka u bazu.

Microsoft Outlook

Podešavanje programa MS Outlook Konfiguracija servera za slanje i primanje pošte POP, IMAP, SMTP Organizacija pošte, organizacija vremena pomoću kalendara Izrada adresara, izrada baze kontakata Izrada potpisa Izrada automatskog odgovora Postavljanje automatskih odgovora Zaštita MS Outlooka.

Access i Excel aplikacije

Posjedujemo iskustvo u izradi preglednih i funkcionalnih baza podataka u MS Accessu. Izrada relacionih baza podataka za razne primjene, izvještaja, formi, upita, makro naredbi,itd. Takodje izradjujemo Excel aplikacije sa makro naredbama, računima, formatiranjem sadržaja, itd.

Programi koje kreiramo pomoću MS Accessa

Softver za upravljanje zalihama Softver za obračun plaća Softver za upravljanje projektima Računovodstveni softver Softver za naplatu Softver sustava za upravljanje dokumentima itd.

Aplikacije koje kreiramo pomoću MS Excela

Kalendari, računi, narudžbenice, upravljanje projektima,popisi i rasporedi,kontrolne liste,fakture,kalkulatori,financijski izvještaji,analiza podataka,inventari itd.

MS Access i MS Excel poslovni programi

Izrada poslovnih rješenja pomoću Access i Excel aplikacija. Pogledajte ponudu poslovnih i profesionalnih programa na Compyx Shopu.